Èdtan

Èdtan
Yon ekspresyon ki sib yon nonb pou eksplike kantite lè, kantite tan. Pou di Trant lè, yon moun kapab di Trant èdtan.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Нужно сочинение?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Ane — Yon konbinezon twa san swasant senk (365) jou, twa san swasant sis (366) jou ki divize an douz (12) mwa. Senkant De (52) semèn. Yuit mil sèt san swasant (8.760) èdtan. Senk san venn senk mil sis san (525.600) minit. Tranteen milyon senk san trant …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Bal — Reyinyon plizyè moun pou selebre yon evènman, yon okazyon avèk mizik pandan plizyè èdtan. Yon moso metal ki soti nan boush yon zam apre yon eksplozyon andedan yon zam …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Mòpyon — Yon ti tash blan deshay fè lè li rete sou pwèl yon moun pou anpil tan. Li pi bon si yon moun pa kite deshay rete sou pwèl li pou plis ke 24 èdtan …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • — Yon jou ki te deja pase, men gen sèlman vennkat èdtan, yon jou, depi jou sa te pase. Yon jou ki pase anvan dènye jou a te pase …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”